Business case

Investeren in (zorg)vastgoed betekent dat er langdurige verplichtingen worden aangegaan. Daarvoor is een gedegen business case nodig.

Immers, niets is zeker. De omstandigheden kunnen en zullen veranderen: een kleiner of juist groter marktaandeel, veranderingen in de financiering of gewijzigde behoeften van klanten, cliënten en huurders. Ook in die situatie moet de zorgorganisatie zich kunnen aanpassen en de vastgoedportefeuille en de daaraan gekoppelde financiële verplichtingen voldoende flexibel kunnen meebewegen.  Aan de hand van scenario analyse wordt een toekomstbestendige (vastgoed)strategie uitgewerkt.

Naast een marktanalyse bestaat de business case uit een analyse van het huidige vastgoed (IST) en de gewenste portefeuille (SOLL).  Het verschil tussen de huidige situatie en toekomstige situatie wordt overbrugd door een investeringsplan. De meerjaren zorg en vastgoed exploitatie is het hulpmiddel om op iteratieve wijze de business case op poten te zetten. Zodoende is de business case een belangrijk strategisch document dat gebruikt kan worden voor communicatie en sparring met verschillende interne en externe stakeholders.  Als sluitstuk dient het als onderbouwing van de door financiers gewenste onderbouwing van een financieringsaanvraag.

Wij kunnen u hier op meerdere manieren bij ondersteunen, bel en vraag geheel vrijblijvend naar de wijze waarop.