Customer Due Diligence (CDD)

Bij vastgoedtransacties (koop en huur) is het noodzakelijk om CDD onderzoek te doen. Het CDD onderzoek wordt conform de WWFT uitgevoerd. Het CDD onderzoek houdt in dat de uiteindelijk belanghebbende (UBO[1]) geïdentificeerd wordt en beoordeeld wordt of de UBO betrouwbaar is. Het gaat dus om het identificeren en screenen op integriteitsrisico’s. Standaard wordt de UBO gecontroleerd op PEP, sanctie en insolventie. Ook wordt onderzoek gedaan naar negatieve publiciteit. Op basis van een risicoclassificatie wordt vervolgens bepaald hoe vaak de screening opnieuw uitgevoerd moet worden. Neem contact op voor meer informatie over de wijze waarop het CDD onderzoek voor u (op transactie- en portefeuille niveau) van betekenis kan zijn.