Duurzaam vastgoed

bestaand vastgoed

Kantoren moeten in 2023 minimaal energielabel C hebben en in 2030 moet dat label A zijn. Ook het maatschappelijk vastgoed (zorgvastgoed) krijgt volgens het ECN waarschijnlijk een dergelijke verplichting. In een onderzoekrapport uit 2017 is daarvoor de eerste aanzet gegeven en binnenkort beslist de Tweede Kamer hierover. Van Petersen advies en interim ondersteunt bij het op basis van kengetallen doorrekenen van de investeringen die nodig zijn om aan deze ambitie te kunnen voldoen en de impact op uw vastgoedstrategie en investeringsplanning.

nieuwbouw

Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Om het initiële investeringsniveau en de latere exploitatiekosten te beperken is het verstandig de oplossing in eerste instantie zoveel mogelijk te zoeken in passieve maatregelen (zoals doorgedreven isolatie, drievoudige beglazing en ‘compact’ bouwen. Er is weliswaar een sterke lobby voor investeren in de zogeheten ‘actieve’ maatregelen zoals zonnepanelen en warmtepompen, toch is dit niet de meest duurzame en bedrijfseconomische oplossing. Wij sturen en toetsen de ontwikkeling van nieuw vastgoed op basis van optimalisatie van de passieve maatregelen.