Huur en verhuur

Huurprijs en huurovereenkomst

Wij ondersteunen bij de huurprijsonderhandeling en het opstellen van een goede huurovereenkomst. Kenmerkend voor het advies is de pragmatische aanpak en de combinatie van financiële en juridische kennis van zowel de zorgsector als corporatiesector.  Niet alleen adviseren wij over de marktconformiteit van de huurprijs en financiële impact van huurvoorwaarden, ook wordt het financieel risico van de huurovereenkomst beoordeeld. Verder is het belangrijk om rekening te houden met toekomstige wijzigen in het gebruik (andere doelgroep of zorgvisie)  of de financiering (bijvoorbeeld scheiden van wonen en zorg). Neem contact op voor meer informatie en referenties.

 

Herzien van vigerende (kostprijs) huurovereenkomsten

Zorgorganisaties en woningcorporaties hebben ten tijde van het bouwregime (t/m 2009) voor intramuraal zorgvastgoed zo geheten ‘kostprijs’ huurovereenkomsten gesloten. Deze huurprijsafspraken zijn gebaseerd op de investering in nieuwbouw of renovatie en hebben vaak een lineair dalend of annuïtair huurprijsverloop.

In verband met het afschaffen van het bouwregime, de invoering van de NHC, het scheiden van wonen en zorg en de nieuwe Woningwet is het wenselijk de huurprijs afspraken en huurvoorwaarden te herzien en op marktconformiteit te toetsen. Zowel financieel als juridisch kunnen wij u op basis van ruime ervaring ingeschakeld worden als onderhandelaar en adviseur.

Neem contact op voor meer informatie over aanpak en ervaring op dit gebied.