Marktonderzoek

Het marktonderzoek dat wordt uitgevoerd ten behoeve van het ontwikkelen van een (vastgoed)strategie bestaat uit drie deelonderzoeken:

1. Factsheet ontwikkeling zorgvraag

De factsheet geeft inzicht in de huidige zorgvraag en toekomstige ontwikkeling van de zorgvraag in een gemeente of wijk. Voor de factsheet worden gegevens uit een groot aantal databases gebruikt, zoals bijvoorbeeld demografische cijfers en inkomenscijfers.Op deze wijze is de lokale behoefte snel inzichtelijk.

2. Ken je klant 

Zorgorganisaties beschikken vaak zelf al over veel waardevolle klantinformatie. Informatie die in veel gevallen slecht ontsloten wordt. Meerjarige cijfers over de ontwikkeling van de zorgvraag , de indicatiestelling, verblijfsduur en herkomst van cliënten ontbreekt vaak. Terwijl dit wel belangrijke informatie is voor strategische (vastgoed) sturing. Inventarisatie van in systemen vastgelegde gegevens is dan behulpzaam. Er wordt vervolgens een Excel format klantinformatie ontwikkeld die periodiek  geactualiseerd kan worden. Trends kunnen zodoende beter gevolgd en vroegtijdig gesignaleerd worden en vergeleken met regionale en landelijke ontwikkelingen.

3. Concurrentie analyse

De concurrentieanalyse inventariseert de kwaliteit en omvang van het woonzorgaanbod van alle lokale aanbieders. Dit is veelal maatwerk en betreft een combinatie van veldwerk, het voeren van gesprekken en deskresearch. Ook wordt aandacht besteed aan nieuwe toetreders en versnippering van het zorgaanbod.

De factsheet, analyse van huidige cliënten en concurrentieanalyse bieden samen een goede basis voor de vastgoed strategie en vastgoedsturing. Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie.