Object en portefeuille analyse

De object en portefeuille analyse brengt de marktpositie, kwaliteit en het financieel rendement van (zorg)vastgoed in beeld.

Object en portefeuille analyses worden uitgevoerd op basis van ruime ervaring met en kennis van zorgvastgoed en de zorgsector. De huidige marktpositie wordt beoordeeld en de kansen voor herpositionering. Aan de hand van verschillende checklists wordt de functionele en technische kwaliteit van het vastgoed beoordeeld, met bijzondere aandacht voor de energieprestatie en duurzaamheid van het vastgoed. Tot slot wordt met gebruikmaking van verschillende rekenmodellen de huidige financiële performance gemeten en het potentieel inzichtelijk gemaakt.

Wanneer u behoefte heeft aan inzicht in uw huidige vastgoedportefeuille, het rendement wilt verbeteren of de tevredenheid van gebruikers wilt vergroten is de object en portefeuille analyse daarvoor een goed basis instrument en vertrekpunt voor  het strategisch vastgoedbeleid.

Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie