Risicoanalyse zorgvastgoed

Door de veranderingen in de zorgsector is het risicoprofiel van zorginstellingen toegenomen en is het belang van goed risicomanagement toegenomen. De risicoanalyse zorgvastgoed is bedoeld voor woningcorporaties, beleggers en verhuurders van zorgvastgoed die meer grip willen hebben op de verschillende risico’s van het zorgvastgoed.

De risicoanalyse maakt het marktrisico, huurdersrisico en objectrisico inzichtelijk. In belangrijke mate is sprake van een ‘expert opinion’ ondersteund door specifieke marktinformatie, het beoordelen en benchmarken van de huurder en beoordeling van de courantheid en alternatieve aanwendbaarheid van het vastgoed.

De risico’s worden samengevat en zoveel mogelijk gekwantificeerd (in geld uitgedrukt). Er worden concrete adviezen gegeven hoe de risico’s te beheersen.

Neem contact op voor meer informatie.