Vastgoedexploitatie

Het opstellen van vastgoedexploitaties en rekenen aan vastgoed behoort tot de kernexpertise.

Na planinventarisatie worden de bouw- en stichtingskosten geraamd. Een grondexploitatie kan daarvan onderdeel zijn. Afhankelijk van de planfase verschilt de mate van detail. Tijdens de initiatieffase van een project wordt uitgegaan van onderbouwde (plan specifieke) kengetallen. De haalbaarheid van een plan kan zo snel in beeld gebracht worden.

De stichtingskostenraming is vervolgens input voor de meerjarenexploitatie. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van verschillende rekenmodellen. Voor quick scans wordt gebruik gemaakt van eenvoudige DCF rekenmodellen en gewerkt met kengetallen, terwijl voor verdere besluitvorming gewerkt kan worden met specialistische LCC software met hoge mate van detail.

Neem geheel vrijblijvend contact op wanneer u meer inzicht wil in de financiƫle haalbaarheid van uw project of het rendement van uw huidige (zorg)vastgoed