Zorgexploitatie

De zorgexploitatie is het belangrijkste onderdeel van de business case. Het is een begroting op hoofdlijnen die zich concentreert op de belangrijkste stuurvariabelen. Voor het vinden van een evenwichtige en bestendige zorgexploitatie passend bij de zorgvisie en strategie wordt gebruik gemaakt van een strategisch rekenmodel en benchmark gegevens.

De zorgexploitatie start met het begroten van de opbrengsten en inkomsten en op basis van de zorg en huisvesting die een organisatie wil leveren. De inkomsten in de care sector zijn hoofdzakelijk een mix van Wlz, Zvw en Wmo financiering met verschillende onzekerheden. Voor wat betreft de kosten en uitgaven is het belangrijk om duidelijke keuzes te maken en ambitie te hebben ten aanzien van kwaliteit van zorg, beloning van personeel, overhead, automatisering van administratieve en zorgprocessen en de schaal van woonzorgvoorzieningen.

Neem contact op voor meer informatie en onze visie op het belang van kwaliteit, lage overhead en financiƫle flexibiliteit